اسپرت ۲۰۶ فرمان چرم , رودری چرم مشکی و قرمز , روکش صندلی قرمز مشکی با دوخت قرمز ( سفارشی)