۸ مرداد ۱۳۹۴

طراحی داخلی سمند سورن

طراحی داخلی سمند سورن
۷ مرداد ۱۳۹۴

طراحی داخلی پرادو

طراحی داخلی تویوتا پرادو ( تودوزی صندلی ها و رودری ها مارون و رنگ قطعات فابریک)
۵ مرداد ۱۳۹۴

طراحی داخلی پژو ۲۰۷

طراحی داخلی پژو ۲۰۷ ( قرمز)  
۵ مرداد ۱۳۹۴

ماشین کارتینگ ( بدنه کروم)

طراحی بدنه کارتینگ ( کروم )

تماس