آخرین پروژه های انجام شده

شما می توانید آخرین نمونه کارهای انجام شده توسط چرم اسپرت را مشاهده کنید.
۶ مهر ۱۳۹۲

دیزاین و طراحی ۲۰۶ (طرح فرمان کربن با چرم آلمانی )

طرح فرمان ۲۰۶ کربن شده همراه با چرم آلمانی  و قطعات داخلی کربن شده
۱ مهر ۱۳۹۲

چرم دوزی فرمان ۲۰۶

چرم دوزی فرمان ۲۰۶      
۲۴ شهریور ۱۳۹۲

رودری ۲۰۶

            رودری ۲۰۶ رودری چرم ۲۰۶ رودری چرم  
۲۴ مرداد ۱۳۹۲

طراحی داخل خودرو

طراحی داخل خودرو              
۱۸ تیر ۱۳۹۲

فرمان چرم ۲۰۶

                                                    […]

تماس