14 سپتامبر 2015

بی ام و 530

بی ام و 530   (فرمان بی ام و 530 دوخت M , تعویض چرم صندلی  و طرح چوب داشبورد )  
11 ژانویه 2015

بی ام دبلیو 530

تعویض چرم صندلی و ترمیم ترک چوب   بی ام دبلیو 530 آی                      
19 فوریه 2014
فرمان چوب وچرم پژو پرشیا /

فرمان چوب وچرم پژو پرشیا

فرمان چوب وچرم پژو پرشیا /فرمان چوبی پرشیا/ چوب کاری فرمان پرشیا
17 فوریه 2014

ترمیم چرم فرمان آزرا

ترمیم چرم فرمان آزرا / چرم دوزی فابریک آزرا/ فرمان آزرا
20 ژانویه 2014

ترمیم چرم صندلی

    ترمیم چرم صندلی BMW                                         […]

تماس