24 فوریه 2014

تودوزی ۲۰۶

تودوزی ۲۰۶     تودوزی ۲۰۶  ,تودوزی مارون,  قاب کیلوکتر چرم ۲۰۶, طراحی داخل ۲۰۶, تودوزی چرم ماشین     
30 نوامبر 2013

فرمان چوب و چرم ۲۰۶ مشکی پیانویی

20 نوامبر 2013

فرمان ۲۰۶( طرح قرمز آزرایی)

طرح قرمز آزرایی
29 سپتامبر 2013

چرم دوزی فرمان ۲۰۶

رفع فرسودگی فرمان ۲۰۶
23 سپتامبر 2013

چرم دوزی فرمان ۲۰۶

چرم دوزی فرمان ۲۰۶      
9 جولای 2013

فرمان چرم ۲۰۶

                                                    […]