9 نوامبر 2015

طراحی داخل L90

طراحی داخل  تندر 90 چرم فرمان , رودری ها و سردنده مارون و رنگ قطعات , قاب هوا کش ها , دستگیره ها مارون
11 آوریل 2015

طراحی داخلی ال 90

طراحی داخلی ال 90 (طرح آبی , سقف جیر مشکی , فرمان چوب مشکی پیانویی , طرح قطعات آبی و سردنده طرح آبی خطی )

تماس