29 دسامبر 2019

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو (تبدیل پارچه به چرم )
29 جولای 2015

طراحی داخلی پرادو

طراحی داخلی تویوتا پرادو ( تودوزی صندلی ها و رودری ها مارون و رنگ قطعات فابریک)

تماس