۱۹ خرداد ۱۳۹۸

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو طرح چوب قطعات
۲۴ دی ۱۳۹۷

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو ( تعویض چرم صندلی طرح لوزی)
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو ( تعویض چرم فرمان, صندلی  ,  سردنده  تویوتا پرادو)
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو تویوتا پرادو تیونینگ ( سقف , صندلی , رودری , فرمان)
۱۱ آبان ۱۳۹۶

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو ( تعویض چرم فرمان و سردنده و طرح قطعات)
۲۰ مهر ۱۳۹۶

فرمان تویوتا پرادو

فرمان تویوتا پرادو
۹ خرداد ۱۳۹۶

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو ( تعویض چرم صندلی و فرمان , سقف جیر و طرح چوب قطعات)
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو
۷ مرداد ۱۳۹۴

طراحی داخلی پرادو

طراحی داخلی تویوتا پرادو ( تودوزی صندلی ها و رودری ها مارون و رنگ قطعات فابریک)

تماس