۱۱ آبان ۱۳۹۶

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو ( تعویض چرم فرمان و سردنده و طرح قطعات)
۲۰ مهر ۱۳۹۶

فرمان تویوتا پرادو

فرمان تویوتا پرادو
۹ خرداد ۱۳۹۶

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو ( تعویض چرم صندلی و فرمان , سقف جیر و طرح چوب قطعات)
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

تویوتا پرادو

تویوتا پرادو
۷ مرداد ۱۳۹۴

طراحی داخلی پرادو

طراحی داخلی تویوتا پرادو ( تودوزی صندلی ها و رودری ها مارون و رنگ قطعات فابریک)

تماس